Kýla neboli hernie vzniká za situace, kdy část obsahu dutiny břišní proniká skrz místo v oslabené stěně břišní do podkoží a tím dá vzniknout typickému vyklenutí.  Kýla se skládá z branky, vaku a jeho obsahu.

Kýly dělíme na vrozené nebo získané. 

Tříselné a pupeční kýly, dále také kýly v jizvě po jiných operacích jsou velmi častým onemocněním s možností chirurgického ošetření. Na naší klinice provádíme laparoskopické i otevřené techniky operací.  

Naše operační spektrum

 • ošetření tříselné kýly s použitím síťky.
 • ošetření pupeční kýly s/bez použití síťky
 • ošetření rozsáhlé kýly dutiny břišní náhradou a rekonstrukcí břišní stěny.
 • Vzácné kýly- Spieglova a Femorální kýla.
 • Kýly v jizvě.

 

Druhy kýl a jak je poznat?

Symptomy

 • Vyklenutí v oblasti třísla
 • Tahavá bolest v třísle, zhoršená při delší chůzi nebo při sezení.
 • Silná bolest při uskřinutí.

 

U drobných tříselných kýl je symptomatika minimální. Jejich hlavním rizikem je možnost uskřinutí obsahu kýly, který se projevuje setrvalou bolestí, zarudnutím, otokem, možnou zástavou odchodu plynů a stolice, teplotami a nemožností vrácení kýly zpět do dutiny břišní. Za takové situace se jedná o potenciálně život ohrožující stav, při kterém je nutné okamžitě vyhledat lékařskou péči.

Velké tříselné kýly mohou být při pohybu nebo zatěžování břišního lisu bolestivé, ale riziko uskřinutí je u větších kýl relativně menší.

Příčinny:

Vrozené oslabení tříselného kanálu.

Získané:

Hlavní příčinou je krátkodobě zvýšený nitrobřišní tlak, který se následně projeví cestou nejmenšího odporu jako nově vzniklá kýla.  Riziko vzniku kýly způsobuje např. obstipace, hypertrofie prostaty, chronický kašel, zvedání těžkých břemen, těhotenství nebo obezita.

Základní rozdělení pupečních kýl je na vrozené a získané.

Hlavním predisponujícím faktorem pro vznik pupečních kýl je obezita, těhotenství, ascites, zvedání těžkých břemen.

 

Symptomy:

 • Vyklenutí pupku.
 • Tahavá bolest v oblasti pupku
 • Hmatná skulina-kýlní branka.

Kýly v jizvě vznikají v místě zhojené operační rány např. po laparoskopické operaci žlučníku nebo po větších otevřených operací na břiše. Rána po takové operaci se již nehojí plnohodnotnou tkání, ale jizvou, která vykazuje menší pevnost. Proto při zvýšeném tlaku břišního lisu  nebo technické chybě předchozí operace může taková kýla vzniknout.

Diagnostika

 • klinické vyšetření.
 • Ultrazvukové vyšetření-Sonografie
 • u rozsáhlých kýl CT

Většina operací kýl na naší klinice probíhá v rámci krátkodobé péče(24h). Operace se standardně provádí v celkové anestezii. Probíhá cca 30 až 60 minut. Při nekomplikovaném průběhu operace a pooperačního období pacient odchází 1. pooperační den domu. Následující týden dorazí ke kontrole a k extrakcí stehů. Pacient dodržuje 4 týdny klidový režim s omezením tělesné zátěže.

Tříselné kýly

 • Operace dle Lichtensteina
 • Operace dle Shouldice

Laparoskopická miniinvazivní metoda TAPP (transabdominální preperitoneální hernioplastika)

 • Pupeční kýly
 • Otevřená plastika (např. Mayo)
 • Operace s využitím síťky - Plastika On-Lay
 • Kýly v jizvě

Nejčastější způsob reparace je využití plastiky PDS stehem, u objemnějších kýl využíváme nevstřebatelnou nebo částečně vstřebatelnou síťku.

 

Otázky a odpovědi

  Jaký je průběh ošetření na naší klinice?

V celkové anestezii na operačním sále v rámci jednodenní péče.

  Jaké jsou možné komplikace zákroku?

Krvácení, infekt rány, parestezie/dysestezie.

  Jak dlouho musím zůstat na klinice?

Standardně 1 den, při obtížnějším zákroku se hospitalizace může prodloužit.

  Kdy se mohu začít zatěžovat a sportovat?

Minimálně 2-3 týdny by pacient měl dodržovat klidový režim, nezvedat těžká břemena zatěžovat se maximálně do mírné bolesti.

  Může kýla znovu vzniknout?

Ve výjimečných případech se může tříselná kýla opět vrátit. Riziko recidivy se pohybuje kolem 2-4 % podle typuzákroku.

  Jak si všimnu že mám kýlu?

Kýla se standardně projevuje jako vyklenutí, zvětšující se při kašli nebo tlačení na stolici, při zatlačení obsahu zpět může dočasně vymizet.