Úspěšná léčba obezity – cesta ke zdravějšímu a kvalitnějšímu životu

Obezitu nelze vnímat pouze jako zvýšené množství tuku v těle. Obezita je závažné chronické onemocnění, které stále více postihuje lidskou civilizaci.

Nedovolte obezitě, aby vám způsobovala zdravotní problémy, zabraňovala pohybu, omezovala vaše společenské aktivity a uplatnění, snižovala vaše sebevědomí. Léčbou obezity nastoupíte na cestu ke zdravějšímu a kvalitnějšímu životu.

 

Rizika obezity

Obezita vede při delším trvání k poškození zdraví a zvýšení rizika vzniku vážných chorob, proto je její léčba nezbytná.

Příčiny obezity

Obezita vzniká nepoměrem mezi příjmem a výdejem energie.
Na jejím vzniku se mohou podílet i faktory, jako jsou genetické předpoklady, metabolické vlivy, působení některých léků (např. při hormonální léčbě), psychogenní faktory (zvýšení příjmu potravin jako reakce na emočně vypjaté situace – stres, osamělost, deprese, frustrace, napětí) či omezení fyzické aktivity. Nejefektivnější léčba je, je-li prováděna komplexně, ve spolupráci více odborníků.

Léčba

Léčba obezity je hrazena ze zdravotního pojištění a má v ÚVN dlouholetou tradici.
Společně s našimi diabetology, nutričními specialisty, chirurgy, gastroenterology a v neposlední řadě také psychology zvládá pacient boj s obezitou účinně. Nejde jen o snížení hmotnosti, ale především o zlepšení zdravotního stavu a zkvalitnění života.

Zajišťujeme komplexní léčbu, která zahrnuje individuální přístup, systematičnost, vytvoření nejvhodnějšího léčebného programu, volbu nejefektivnějších léčebných metod a zohledňuje pacientův stav. Spolupráce pacienta je vždy podmínkou úspěšné léčby.

Konzervativní léčba obezity

Nejčastěji se skládá z individuálně vytvořených stravovacích, pohybových rad a doporučení na změnu životosprávy, ve vhodných případech doplněných i užíváním některých léků.

Chirurgická léčba (bariatrie)

Je volena tam, kde konzervativní léčba nestačí, zpravidla u 3. stupně obezity (velmi těžká obezita). Přináší trvalé řešení, významně pomáhá léčit cukrovku 2. typu, až v 70% ji může zcela vyléčit.
„Začarovaný kruh“ neustálého váhového přírůstku řešíme v ÚVN s efektivním a dlouhodobým výsledkem; v největší míře bariatrickou metodou tubulizace žaludku – sleeve gastrectomy. U nemocných, pro které není tubulizace žaludku vhodná se provádí žaludeční bypass. U pacientů, u nichž po tubulizaci žaludku nedošlo k očekávanému efektu, může být provedena bypassová operace typu SADIS. Součástí chirurgické léčby obezity prováděné v ÚVN je i řešení komplikací po bariatrických operacích z jiných pracovišť (v poslední době je to především odstraňování žaludečních bandáží, které selhaly).

Na konci staré, na začátku nové cesty

Boj s obezitou je běh na dlouhou trať. Podle individuálního zdravotního stavu každého pacienta je vhodné stanovit postupné, dosažitelné a hlavně udržitelné cíle. Z lékařského hlediska lze vnímat již snížení hmotnosti o přibližně 10% z původní hodnoty jako přínosné. Takový úbytek může pozitivně ovlivnit zdravotní stav – dokáže snížit rizika rozvoje srdečně-cévních onemocnění, předčasného úmrtí, nádorových onemocnění, vzniku vysokého tlaku a také může snížit bolestivost kloubních onemocnění. Pokud ovšem již trpíte nějakou z výše uvedených komplikací obezity, je většinou potřeba dosáhnout většího váhového úbytku, aby došlo ke zlepšení, jehož výsledkem je například omezení nebo vysazení užívaných léků, zastavení progrese kloubního postižení nebo dokonce spontánní zlepšení hybnosti.

 

Pomůže s hubnutím operace?

Zhubnout pět kilo? Žádný problém. Ovšem zhubnout těch kil padesát? To už je výzva. Obzvlášť pokud si svou novou váhu chcete i udržet. „To nejtěžší je změnit svůj životní styl a rituály,“ říká v rozhovoru s Lucií Výbornou Mojmír Kasalický, který se v ÚVN zabývá bariatrií, tedy operativní léčbou obezity.

Celý rozhovor