Celé střevo je kolem 6 metrů, jedná se o dutý nepárový orgán. Začíná v oblasti přechodu žaludku na dvanáctník a končí přechodem na konečník v malé pánvi. Rozděluje se na tenké střevo skládající se z dvanáctníku (duodenum), lačníku (jejunum) a kyčelníku (ileum) a na tlusté střevo (tračník-colon a konečník-rektum).

 

Naše operační spektrum

 • Zhoubné a nezhoubné  tumory  tenkého střeva, tlustého střeva a konečníku.
 • Divertikulózní choroba střev
 • Idiopatické střevní záněty (M. Crohn a Ulcerózní colitis)
 • Meckelův divertikl
 • Úrazové poranění střev a jiné náhlé příhody břišní.
 • Proktochirurgie (chirurgie konečníku)

Každý pacient s nádorovým onemocněním střev je před indikací k chirurgickému výkonu prezentován na multidisciplinárním semináři, kde je stanoven osobní terapeutický plán pacienta.

 

Jak funguje střevo a jaké máme onemocnění střev?

 

Hlavní funkcí tenkého střeva je vstřebávání živin, minerálů a vitamínů. Funkcí tlustého střeva je především vstřebávání tekutin. Dále se střevo podílí na imunitní obranyschopnosti organismu, na tvorbě některých vitamínů, ale také na vylučování odpadních látek..

Onemocnění střev

Zhoubné tumory střev:

 • Kolorektální karcinom
 • Gastrointestinální stromální tumory
 • Neuroendokrinní tumory
 • Metastatické postižení střeva

Nezhoubná onemocnění střev:

 • Zánět slepého střeva- akutní appendicitis
 • Crohnova choroba a Ulcerózní kolitida
 • Meckelův divertikl
 • Divertikulární choroba
 • Adenomy, fibromy, angiodysplázie, angiomy

Onemocnění anorekta

Benigní :

 • hemoroidy
 • akutní či chronická anální trhlina
 • akutní perianální absces
 • pilonidální cysta
 • perianální žilní trombóza
 • prolaps rekta

 

Maligní:

 • Karcinom Anu

Akutní appendicitis

Akutní appendicitida je zánětlivé onemocnění postihující červovitý výběžek slepého střeva. Řadí se mezi nejčastější náhlé příhody břišní a jedná se ve většině případů o stav vyžadující chirurgického ošetření. Na naší klinice preferujeme laparoskopické ošetření, tíže zánětu a celkový stav pacienta si může vyžádat otevřenou operaci. Jedná se o výkon, který trvá v rozmezí 30- 60 minut. Po operaci je pacient přeložen na standardní lůžkové oddělení. Principem operace je odstranění červovitého výběžku-apendixu postiženého zánětem.

Operace začíná malým řezem v oblasti pupku, kterým zavádíme do dutiny břišní plynem oxid uhličitý. Dalším krokem je zavedení portu v místě řezu s následným vložením kamery, prohlédnutím dutiny břišní ,a pod optickou kontrolou zavedením dalších, zpravidla dvou portů, pro pracovní nástroje.

Následně provádíme preparaci a uvolnění apendixu, který u přechodu na tlusté střevo podvážeme smyčkou. Následně je apendix přerušen a z dutiny břišní extrahován. Jednotlivé porty odstraníme a rány zašijeme nevstřebatelným stehem. Průměrná doba hospitalizace po akutním zánětu slepého střeva jsou 2 dny. Za 5-7 dní po propuštění pacient přichází na extrakci stehů a předání histologické zprávy.