Cévní systém je v lidském těle zodpovědný za oběh krve.

Je tvořen systémem tepenným a žilním. Tepenný systém odvádí okysličenou krev od srdce ke všem orgánům a končetinám. Žilní systém poté vede krev zpět k srdci.

Naše operační spektrum:

Tepenný systém:

 • operace pro uzávěr či zúžení tepen
 • operace výdutí

Žilní systém:

 • operace pro žilní nedostatečnost – operace křečových žil dolních končetin

Operace poranění tepen či žil.

 

Jak cévy fungují a jaká známe onemocnění cév?

Základní  části cévního systému našeho těla jsou tepny a žíly. Tepny jsou cévy, které vedou krev směrem od srdce ke všem částem těla.  Ze srdce odstupuje nejsilnější tepna v těle – aorta. Ta je tvořena vzestupnou částí, obloukem a sestupnou částí. Sestupná část aorty je poté rozdělena na část hrudní a břišní.

 Z aorty odstupují tepny zásobující orgány centrální nervové soustavy, orgány dutiny břišní a obě horní končetiny.

Zhruba v úrovni pupku se aorta dělí na dvě pánevní tepny (levá a pravá).  Z pánevních tepen odstupují větve zásobující část tlustého střeva a pohlavní orgány. Pánevní tepna se poté větví na zevní a vnitřní pánevní tepnu. Zevní pánevní tepna krví zásobuje dolní končetiny

V úrovni třísla pánevní tepna přechází v tepnu stehenní, která se následně větví na tepnu povrchní a hlubokou. Povrchní tepna poté v úrovni kolenního kloubu přechází v tepnu podkolenní. Ta se poté dělí na tepny bércové.

Žíly se spojují z drobných periferních žil do žil bércových, stehenních, pánevních. Pánevní žíly se spojují v dolní dutou žílu, která v oblasti břišní dutiny přibírá žíly z orgánů dutiny břišní a přivádí krev do srdce.  

Naše pracoviště cévní chirurgie se zabývá komplexním řešením onemocnění tepen od úrovně břišní aorty dále.

 

Onemocnění tepen: hlavním problémem, který vyžaduje léčbu je u tepen jejich zúžení nebo uzávěr. Zúžení, nebo uzávěr tepny je obvykle podmíněn aterosklerózou. Tepna postižená zúžením nebo uzávěrem vede méně krve, čímž působí obtíže – v první fázi bolesti, posléze i odumírání tkáně. Lidské tělo si dokáže do určité míry s nedostatečným prokrvením poradit. Jestliže však nedostatečné prokrvení přesáhne možnosti organismu, je potřeba pomoci.

Dalším onemocněním tepen, které vyžaduje chirurgické řešení je výduť. Výduť je rozšíření tepny nad normální mez, které je doprovázené oslabením stěny tepny. Příčinou výdutí je nejčastěji rovněž ateroskleróza. Rozšíření tepny a oslabení hrozí jednak prasknutím, jednak tvorbou krevní sraženiny(trombózy) a následným uvolněním sraženiny do oběhu (embolií).

U žil, na rozdíl od tepen je hlavním problémem jejich rozšíření. Příčinou rozšíření žil je nejčastěji stav, nazývaný chronická žilní nedostatečnost. Hlavním jeho projevem jsou křečové žíly dolních končetin – varixy.

Rozsah postižení tepen posuzujeme na základě zobrazovacích vyšetření – vyšetření ultrazvukové (SONO), vyšetření výpočetní tomografií (CT AG), vyšetření angiografické – kontrastní vyšetření, při kterém se kontrastní látka podává přímo do tepenného systému. Tato vyšetření indikujeme v úzké spolupráci s kolegy z Interní kliniky a radiodiagnostického oddělení. Každý pacient je před indikací k chirurgickému výkonu prezentován na multidisciplinárním semináři, kde je stanoven osobní terapeutický plán pacienta

Podstatou řešení problému u zúžení či uzávěru tepny je obnovení dostatečného přísunu krve do postižené části těla. Toho dosáhneme buď rozšířením stávající tepny, nebo vytvořením přemostění – bypassu.

Rozšíření tepny lze provést zavedením katetru do tepny a roztažením tepny balónkem. Tento zákrok (perkutánní transluminální angioplastiku – PTA) provádějí lékaři Radiodiagnostického oddělení. Další možností je rozšíření tepny operačně - odstraněním plátů zužujících tepny a všití záplaty (endarterectomie). Přemostění (bypass) spočívá v tom, že se postižená tepna obnaží před uzávěrem a za uzávěrem a tato místa se spojí cévní náhradou – žilním štěpem či umělou cévní náhradou.

Výdutě se řeší náhradou – odstraněním rozšířené části tepny a všitím cévní náhrady – u tepen končetin spíše žilního štěpu, u aorty umělé cévní náhrady. Výduť břišní aorty lze vyřešit zavedení tzv. stentgraftu – v podstatě vyztužení tepny zevnitř. Tento zákrok je šetrnější, než klasická operace a je prováděn ve spolupráci s lékaři Radiodiagnostického oddělení

Operace varixů dolních končetin: příčinou varixů je nejčastěji rozšířená povrchní žíla dolní končetin – tzv. velká saféna. Principem operace je přerušení a odstranění této žíly a odstranění jednotlivých varixů.

Naše pracoviště cévní chirurgie se zabývá řešením onemocnění tepen od úrovně břišní aorty dále.

Operace břišní aorty pro výduť:

 • odstranění výdutě a náhrada břišní aorty
 • zavedení stentgraftu

Operace pro uzávěr tepen pánevních a tepen dolních končetin:

 • bypass aorto-femorální (přemostění při uzávěru aorty či pánevních tepen)
 • bypass ilico-femorální (přemostění při uzávěru pánevní či společné stehenní tepny)
 • bypass femoro-popliteální (přemostění při uzávěru povrchní stehenní tepny)
 • bypass femoro-crurální (přemostění při uzávěru podkolenní tepny)
 • bypass pedální (přemostění při uzávěr tepen bérce)
 • endarterectomie-nejčastěji společné stehenní tepny

Operace varixů – na našem pracovišti provádíme operace varixů klasickou cestou – stripping velké safény, exstirpace.

 

Cévní skupina 

 

Obrázek kontaktu

Lékař - cévní chirurg
MUDr. David Majkus
+420 973 202 907
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Obrázek kontaktu

Lékař
pplk. MUDr. Luděk Hána, MBA
+420 973 202 907
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.