Mezi idiopatická neboli nespecifická střevní zánětlivá onemocnění patří Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida. Jedná se o chronická onemocnění trávicího traktu manifestující se nejčastěji v mladém věku.

Crohnova nemoc je chronické zánětlivé onemocnění trávicího traktu, které může postihnout jakoukoliv část trávicí trubice. Nejčastěji se vyskytuje na přechodu mezi tenkým a tlustým střevem (terminální ileum, ileocékální přechod). Nemoc postihuje celou střevní stěnu a může vést ke zužování střeva, ke vzniku abscesů a píštělí. Příznaky onemocnění závisí na lokalizaci onemocnění. Mezi nejčastější příznaky patří únava, bolesti břicha, půjmy, hubnutí, bolesti v oblasti konečníku. Mohou být také přítomny mimostřevní projevy jako jsou bolesti kloubů, kožní záněty, záněty očí či postižení jater.

Ulcerózní kolitida je chronický zánět tlustého střeva. Typicky se projevuje střídáním klidového období s obdobím aktivace nemoci. K projevům patří nucení na stolici, hlenovité a krvavé stolice. I u tohoto onemocnění se mohou vyskytovat mimostřevní projevy jako u Crohnovy nemoci. Časté je postižení jater (primární sklerozující cholangoitida).

 

Léčba

Léčba je multioborová. Medikamentózní léčba patří do rukou gastroenterologa.

80 % jedinců s Crohnovou nemocní je během života operováno, u ulcerózní kolitidy se jedná o 10-15 % nemocných.

Indikace nemocného k operaci probíhá v rámci multidisciplinárního týmu zahrnujícího chirurga, gastroenterologa a radiologa.

Operace provádíme především laparoskopicky nebo s užitím robotického manipulátoru.

 

Spektrum operací

Crohnova nemoc: ileokolická resekce, strikturoplastiky, resekce tračníku, subtotální kolektomie (odstranění tlustého střeva), reoperace pro recidivu (návrat onemocnění), ošetření píštělí v oblasti konečníku. V některých případech je nutné vytvoření střevního vývodu (stomie) z tenkého nebo tlustého střeva na dobu dočasnou či trvalou.

 

Ulcerózní kolitida: proktokolektomie s vytvořením rezervoáru konečníku (pouch) ve dvou nebo třech dobách. Vždy je nutné přechodné vyvedení tenkého střeva na břišní stěnu (stomie). Další typem výkonu je odstranění celého tlustého střeva s odstraněním konečníku a vytvořením trvalého vývodu z tenkého střeva (ileostomie).

 

Po operaci je pacient uložen na standardní oddělení nebo na jednotku intenzivní péče dle typu operace a přidružených onemocnění operovaného. Pacient je časně vertikalizován a zatěžován stravou. Po obnovení činnosti střev pro plyny a stolici při dobrém klinickém stavu a laboratorních výsledcích je možné propuštění do domácího ošetřování. Pokud je vytvořena stomie, pak je nemocný edukován v péči o stomii stomickou sestrou a vybaven nezbytnými pomůckami.

Délka hospitalizace závisí na typu operačního výkonu, průměrně se jedná o 5-7 pooperačních dní. Následuje kontrola v chirurgické ambulanci k odstranění stehů a předání výsledku histologického vyšetření. Dále pacienta předáváme zpět do péče gastroenterologa.