Předoperační vyšetření, příjem a pobyt na oddělení, pooperační období.

Předoperační vyšetření

Žádanku na předoperační vyšetření  vydáváme pacientce v rámci ambulantního vyšetření při plánování operační léčby. Předoperační vyšetření nesmí být starší než jeden měsíc. Provádí jej praktický lékař pacientky a jeho součástí je laboratorní vyšetření krve, moči, EKG, event. jiná pomocná vyšetření a závěr zda je pacientka schopna výkonu. Pozor, bez kompletního  předoperačního vyšetření nebudeme moci pacientku přijmout.

Příjem a pobyt na oddělení

Po příjmu do nemocnice přijímající sestra provádí s pacientkou  rozhovor, sepisuje ošetřovatelskou anamnézu a domlouvá se   na způsobu sesterské péče. Poté předává pacientku   lékaři  k individuálnímu rozhovoru o problematice onemocnění a způsobu jejího léčení. Lékař s pacientkou probere zdravotní stav, předchozí onemocnění,  operace, případné alergie, rizika,   zaznamená chronicky užívané léky, které si v originálním balení pacientka přinese s sebou. Před každým operačním výkonem, či konzervativní léčbou onemocnění, je pacientka podrobně  informována o rozsahu a způsobu léčby, respektive o rozsahu operačního výkonu, i o možné změně léčebného postupu. Lékař odpoví na všechny dotazy týkající se průběhu hospitalizace i předpokládané délky pobytu v nemocnici. Na závěr  podepisuje pacientka informovaný souhlas s navrženým způsobem léčby.

Operační výkony provádíme na špičkově vybavených centrálních operačních sálech. Po operaci je obvykle pacientka  sledována na dospávací jednotce  v návaznosti na operační trakt centrálních operačních sálů, nebo  v případě potřeby na jednotce intenzivní péče Kliniky anesteziologie,  resuscitace a intenzivní medicíny. Po stabilizaci zdravotního stavu se pacientka vrací na standardní lůžko gynekologického oddělení.

Pooperační období

Průběh prvních pooperačních dnů se liší podle typu onemocnění a operace, v zásadě se zaměřujeme na časnou realimentaci (návrat k běžné stravě), časnou rehabilitaci, tlumení bolesti a  rychlý návrat pacientky do domácí péče.   Na konci hospitalizace dostane pacientka propouštěcí zprávu s poučením  jak postupovat dále doma, kdy se dostavit na kontrolu, apod. Předpokladem úspěšné léčby  je klidový režim, správná dietní opatření, následná rehabilitace a dodržení instrukcí  ošetřujícího lékaře.