Návštěvní hodiny u hospitalizovaných pacientů jsou v ÚVN neomezené. Doporučujeme návštěvy v odpoledních hodinách. Při příchodu na naši kliniku se vždy prosím nahlašte zdravotnickému personálu (zpravidla na sesterně). Lékař má právo v zájmu pacienta návštěvu předčasně ukončit. Prosím nenoste pacientům květiny a stravu či pití pouze se souhlasem našeho lékaře.

V průběhu návštěvy je nutné respektovat případná upozornění či omezení ze strany personálu (tj. lékařů i sester), která jsou v zájmu pacienta. Zejména těsně po operaci, kdy pacienti potřebují především klid a adekvátní léčbu bolesti, může být v jejich zájmu návštěva omezena nebo i zcela odmítnuta.

Informace o pacientech poskytuje zpravidla operatér nebo ošetřující lékař. Řídíme se obecnými zásadami o informovanosti pacientů.