Edukace stomickou sestrou je nedílnou součástí ošetřovatelského procesu u pacientů, kde chirurg indikuje operační výkon s rizikem vyústění stomie neboli střevního vývodu. Hlavním cílem předhospitalizační edukace – konzultace je seznámení pacienta a jeho blízkých s problematikou ošetřování stomie. Dojde k předání teoretických edukačních materiálů a edukačního balíčku pro názornou praktickou edukaci doma. Stomická sestra vysvětlí používání materiálů. Součástí je i psychosociální edukace a podpora pacienta. Stomická sestra seznámí pacienta s pacientskou organizací České ILCO a předá jim kontakt. Předoperační edukace vede ke zlepšení spolupráce a adaptaci pacienta v pooperačním období. 
V pooperačním období probíhá denní edukace v ošetřování stomie se stomickou sestrou nebo s ošetřující sestrou po celou dobu hospitalizace. Pacient má k dispozici individuálně připravený stomický koš s potřebnými stomickými prostředky. Edukaci lze absolvovat samostatně nebo v přítomnosti osoby blízké.

Zcela zásadní je udržení pravidelného kontaktu se stomickou poradnou zdravotnického zařízení, kde Vás operovali. Při problému se stomií nebo stomickým systémem kontaktujte svojí stomickou sestrou. Stomické prostředky a stomické příslušenství používejte podle doporučení stomické sestry.

 

 

Rozdělení typů stomií

Jednotlivé typy stomií rozdělujeme podle druhu střeva, ze kterého je vytvořena, podle místa vyústění a podle doby setrvání.

Podle druhu střeva

Ileostomie

 • vyústění tenkého střeva, nejčastěji v pravé polovině břicha
 • odvádí řídkou stolici, agresivní stolici

Kolostomie

 • vyústění tlustého střeva, nejčastěji v levé polovině břicha
 • odvádí kašovitou nebo formovanou stolici

Urostomie

 • vyústění močových cest přes kličku tenkého střeva v podbříšku

Podle vyústění

Stomie terminální

 • do kožního otvoru na břiše ústí končená část střevní kličky

Stomie axiální

 • do kožního otvoru na břiše ústí dva konce střevní kličky

Dle doby setrvání stomie

Stomie dočasná

 • vyústění střeva je pouze dočasné, do doby vyřešení problému
 • možnost obnovení kontinuity gastrointestinálního traktu

Stomie trvalá

 • vyústění střeva je trvalé a bez možnosti obnovy kontinuity gastrointestinálního traktu

 

Obecně jsou stomie na tenkém a tlustém střevě vždy inkontinentní bez možnosti vytvoření nového svěrače.

 

 

Druhy stomických systémů

Jednodílný stomický systém

 • podložka (lepící plocha) je pevně spojená se sáčkem
 • vždy se mění celý systém

 

Dvoudílný stomický systém

 • mechanický: podložka a sáček se spojují k sobě pomocí přírubových kroužků
 • adhezivní techologie: sáček se na podložku přilepuje

 

Stomické příslušenství

 • vždy si nechte ukázat a poradit od stomické sestry, jak příslušenství používat
 • vždy si pročtěte i příbalový leták od výrobce

 

Stomická pasta/gel bez alkoholu

 • lépe je nanášet ji na podložku okolo vystřiženého otvoru než přímo na kůži

 

Stomická pasta s alkoholem

 • je třeba chvíli počkat, nechat alkohol odvětrat
 • po nanesení může na kůži štípat

 

Stomický pudr

 • aplikuje se ve slabé vrstvě (pocukrovat) pouze na poškozenou vlhkou kůži
 • a hned se nalepuje podložka a tím se obě vrstvy se spojí

 

Vkládací kroužek

 • má různé tvary a velikosti
 • modeluje se a roztahuje se pomocí prstů na velikost a tvar stomie
 • nalepuje se těsně okolo stomie
 • a teprve přes kroužek se přilepuje sáček
 • po uhlazení se lepicí plochy pevně spojí

 

Přídržné pásky různých délek, šířek, tvarů a velikostí

 • zvětšují lepicí plochu stomické podložky
 • lepí se 1/3 přes podložku a 2/3 na kůži a je nutné dobře je uhladit
 • lze jimi přelepovat také defekty a nerovnosti u stomie a přes ně teprve lepit stomickou podložku

 

Ochranný film

 • není a nefunguje jako lepidlo
 • chrání peristomální oblast při podtečení pod podložku
 • standardní ochranný film se používá u kolostomie
 • silikonový ochranný film se používá pro ileostomii a urostomii a poškozenou kůži
 • ve spreji se aplikuje souvislým postřikem okolo stomie a musí se nechat zaschnout
 • v roušce se nanáší opakovaným tupováním okolo stomie

 

Odstraňovač ve spreji

 • standardní nebo silikonový
 • pomáhá uvolnit použitou podložku od těla
 • stříká se mezi podložku a kůži a je nutné nechat ho asi 5 vteřin působit

 

Přídržný pásek okolo těla

 • používá se u jednodílného systému s konvexní podložkou
 • používá se u dvoudílného systému
 • pomáhá držet stomický systém

 

Stomický pás s otvorem

 • používá se jako prevence vzniku parastomální kýly nebo kompenzace již vzniklé parastomální kýly
 • musí se nasazovat a sundávat vždy v leže
 • variantou může být stomický pás bez otvoru
 • variantou může být individuálně zhotovený stomický pás, který schvaluje revizní lékař pojišťovny

 

 

Kdy provádět výměnu jednodílného systému?

 • při podtečení ihned
 • uzavřený sáček dle plnosti jedenkrát až dvakrát denně
 • výpustný nebo urostomický sáček nejčastěji po 24. hodinách

 

Kdy provádět výměnu dvoudílného systému?

 • při podtečení ihned
 • u kolostomie může podložka zůstat max. 3-4 dny
 • sáček se mění dle naplnění
 • u ileostomie a urostomie může podložka zůstat max. 2-3 dny
 • výpustný sáček se opakovaně během dne vypouští
 • mění se denně nebo ob den

 

Návod k ošetření stomie

K ošetření stomie budete potřebovat:

 1. Sáček na odpadky
 2. Odstraňovač ve spreji nebo roušce
 3. Jemný toaletní papír
 4. Mycí napuštěná rouška nebo sprcha s mýdlem
 5. Netkaná textilie
 6. Ochranný film v roušce nebo ve spreji
 7. Jednodílný nebo dvoudílný stomický systém

 

Postup v jednotlivých bodech

 1. rozložte si sáček na odpadky a vše, co použijete při ošetřování do něj vyhazujte
 2. plný výpustný nebo urostomický sáček před výměnou vyprázdněte
 3. šetrně uvolněte použitý systém pomocí odstraňovače ve spreji – nastříkejte ho trochu mezi podložku stomické pomůcky a kůži pacienta
 4. počkejte asi 5 vteřin než odstraňovač uvolní starou podložku od kůže
 5. jednou rukou přidržujte kůži a druhou rukou postupně odlupujte sáček z těla
 6. šetrně otřete stomii a peristomální okolí od stolice/moče toaletním papírem
 7. stomii a peristomální okolí omyjte ve sprše
 8. nepoužívejte žínku ani houbu, střevo omývej pouze namydlenou rukou nebo použijte lavorek s teplou mýdlovou vodou a netkanou textilii popřípadě napuštěnou mycí roušku
 9. netkanou textilií osušte peristomální oblast a stomii
 10. do bezprostředního okolí stomie aplikujte poklepem ochranný film v roušce nebo nastříkejte ochranný film ve spreji
 11. ověřte si, že je film na kůži suchý
 12. nalepte vhodný typ sáčku a přihlaďte podložku ke kůži – nejprve těsně okolo stomie a potom celou plochu
  • na urostomii vždy nalepte sáček urostomický, který lze napojit na sběrný sáček
  • na ileostomii vždy nalepte sáček výpustný
  • na kolostomii nalepte sáček uzavřený nebo výpustný dle konzistence stolice
 13. nalepenou podložku zahřívejte několik minut rukou
 14. sáček s odpadky zavažte a vyhoď do komunálního odpadu

 

Videonávod - Stomie

 

Kontakt:

 

Stomická poradna ÚVN pondělí – středa (pouze na objednání)
telefon: 973 202 914, 737 009 015 v pracovní době
stomická sestra: Mgr. Iva Otradovcová

Zástup v nepřítomnosti: Mgr. Lucie Kubátová, Bc. Tereza Hůlková – informace na kartotéce 973 202 913

 

Ke stažení:

  pdf Stomická poradna - prezentace (1015 KB)