Ve čtvrtek 24. 5. 2018 aktivovala ÚVN II. stupeň traumaplánu. Zdravotnická záchranná služba hl. města Prahy transportovala do ÚVN  mezi 14. a 15. hodinou 12 zraněných osob. Naštěstí se jednalo jen o cvičení.

Krátce po  třinácté hodině  24. května 2018 došlo k nájezdu nákladního vozidla do davu lidí při kulturně-společenské akci v Modřanech. První informace hovoří o 25 zraněných. Zdravotnická záchranná služba hl. města Prahy aktivuje svůj Traumatologický plán.

Ve 13.17 hod. přijímá kontaktní místo ÚVN informaci o mimořádné události a  transportu pravděpodobně 13 zraněných osob. Je aktivována skupina krizového řízení, která rozhodla o vyhlášení II. aktivačního stupně Traumatologického plánu ÚVN.  Vše se rychle dává do pohybu - jsou svoláni členové jednotlivých týmů a skupin, umisťuje se orientační značení pro třídění zraněných osob, na Emergency přicházejí lékaři, sestry, sanitáři a laboranti zařazení do jednotlivých týmů a skupin. Na místě nechybí ani kaplan a psycholog. Připravuje se materiál, radiolog má nachystaný rentgen.

Ve 14:08 hod. přijíždějí první sanitky se zraněnými. Boj o záchranu životů začíná. Vedoucí lékař směny se sestrou v rámci třídicí skupiny třídí a označují raněné podle závažnosti jejich zdravotního stavu. Jednotlivé týmy se ujímají přidělených pacientů a poskytují  jim odbornou zdravotní péči.

Raz, dva, tři, teď - zdravotníci přemisťují zraněného na lůžko. Mezitím sanitky přivážejí další a další zraněné, informace o nich důsledně zapisuje sestra. Ve 14.37 hlásí dispečink Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy, že jsou všichni  zranění již transportováni z místa mimořádné události a kontroluje s kontaktním místem ÚVN, zda souhlasí stavy přepravených zraněných osob do ÚVN. Poslední ze zraněných je ošetřen a odvezen k hospitalizaci na odborné pracoviště krátce před 15. hodinou. V 15.05 nácvik aktivace traumaplánu ÚVN končí. Ještě vše uklidit a pracoviště Emergency přechází opět do běžného režimu.

Celkem bylo v ÚVN  přijato 12 zraněných, z toho 3 těžce, 4 středně (jeden zraněný byl po překlasifikování zdravotního stavu převeden z P3 na P2) a 5 lehce.

„Využili jsme možnosti procvičit hromadný příjem zraněných ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou hl. města Prahy a dalšími přepravci ZZS v rámci jejího cvičení. Cílem rovněž bylo vyzkoušet novou formu svolávacího systému, kterou plánujeme v nejbližší době zavést do provozu nemocnice, prověřit schopnost včasného svolání a přípravu týmů i týmovou sehranost. Podle průběhu nácviku můžeme již nyní dobře hodnotit dodržení stanovených limitů, všichni byli na svých místech včas. Týmy působily sehraně, každý z členů znal svou roli, takže byl průběh plynulý a působil profesionálně organizovaně. Nový svolávací systém však bude potřeba ještě doladit, než ho zavedeme do běžného provozu,“ konstatuje Ing.  Hájek, náměstek pro logistiku. „Velmi si ceníme vzájemné spolupráce mezi ZZS hl. m. Prahy a ÚVN, díky níž jsme si také mohli  prověřit činnost našeho personálu při hromadném přijmu zraněných osob dopravených z místa vzniku mimořádné události,“ doplňuje Ing. Hájek.

Skuteční pacienti byli o pořádání cvičení informováni a jejich ošetřeni zajišťovala úrazová ambulance lékařské pohotovostní služby ÚVN.  


.