V národním kole soutěže „Správná praxe 2019 – Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou“ zvítězila ÚVN projektem „Řízení rizika ohrožení těhotných chemickými látkami v ÚVN Praha“, který navazuje na dlouhodobé aktivity zaměřené na prevenci rizik spojených s výkonem práce ve zdravotnickém zařízení tak, aby bylo zajištěno bezpečné a zdraví neohrožující prostředí.

Zástupci Oddělení nemocniční hygieny ÚVN MUDr. Dana Hedlová, Ph.D., a Tomáš Mimránek převzali dne 28. 5. 2019 v Obecním domě v Opavě cenu za 1. místo v rámci evropské kampaně Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou.

 „Náš vítězný projekt Řízení rizika ohrožení těhotných chemickými látkami v ÚVN Praha navazuje na dlouhodobé aktivity, které zaměřujeme na prevenci rizik spojených s výkonem práce ve zdravotnickém zařízení tak, aby naši zaměstnanci pracovali v bezpečném a zdraví neohrožujícím prostředí. V naší nemocnici si plně uvědomujeme, že chemické látky patří mezi významná rizika, která nelze z provozu zcela eliminovat. Mezi skupinu zaměstnanců s významnějším možným dopadem na zdraví patří ženy ve fertilním věku, kde kontakt s chemickými látkami může znamenat potenciální hrozbu také pro reprodukci a vývoj plodu. Více než v jiných odvětvích může ve zdravotnickém zařízení při poskytování zdravotních služeb docházet k ohrožení zdraví širší veřejnosti. Cílem našeho projektu tedy bylo zajistit bezpečné prostředí pro těhotné -  zaměstnankyně, ale i ostatní gravidní ženy, které se v prostorách nemocnice mohou vyskytovat (pacientky, návštěvy, dodavatelské služby apod.). Nahrazení prostředků používaných pro úklid ploch a povrchů jak zaměstnanci nemocnice, tak dodavatelské úklidové firmy, představuje jediné možné racionální řešení nežádoucí expozice před i v průběhu těhotenství, kdy v časném stádiu žena o těhotenství ještě neví,“ přibližuje vítězný projekt vedoucí  oddělení nemocniční hygieny ÚVN MUDr. Dana Hedlová, Ph.D.

Přidanou hodnotou tohoto přístupu je bezpečné a zdraví neohrožující prostředí pro všechny osoby, tedy i všechny těhotné, které se v prostorách nemocnice mohou vyskytovat (pacientky, návštěvy, dodavatelské služby apod.). Jedná se o zvýšení bezpečí prostředí bez zvýšení nákladů finančních a nákladů na lidské zdroje.