Dnes jsme obdrželi z Ústavu lékařské mikrobiologie FN Motol výsledky z kontrolního testování našeho pacienta s onemocněním COVID -19 . Výsledky jsou negativní, je vyléčený,“ potvrdil přednosta Kliniky infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN profesor Michal Holub.

V současnosti Klinika infekčních nemocí ÚVN pečuje na oddělení standardních lůžek o 11 pacientů s COVID-19, 11 nemocných již propustila do domácí izolace a čeká se u nich na výsledky testování. Podle současných doporučení lze pacienta považovat za vyléčeného a neinfekčního, pokud jsou dva výsledky výtěrů negativní.