Na Klinice infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN bylo dosud hospitalizováno 34 pacientů s onemocněním COVID-19. Celkem 15 byla poskytnuta léčba hydroxychlorochinem. Podávání hydroxychlorochinu vychází z pracovní verze společného doporučeného postupu „Specifická léčba dospělých pacientů s COVID-19“, který připravily odborné společnosti infektologů, intenzivistů a transfuzních lékařů ve spolupráci s klinickou skupinou MZČR a SÚKL. Tato léčba je v současné době doporučována například v Belgii nebo v USA.

Do domácího ošetřování již bylo propuštěno 8 nemocných léčených touto terapií. Ještě je předčasné dělat závěry, vyhodnocení předběžných výsledků této terapie bude provedeno v průběhu dubna.

Jako další možná léčba COVID-19 se zvažuje podávání plazmy osob, které se z infekce SARS-CoV-2  uzdravily. V současné době se rovněž jedná o zařazení České republiky do klinické studie firmy Gilead s remdesivirem. Případné zařazení naší republiky mezi studijní centra by umožnilo podávat remdesivir i pacientům se středně závažným průběhem COVID-19, což by mohlo vést k zastavení rozvoje onemocnění před nástupem jeho kritických stadií,“ uvádí prof. Michal Holub, přednosta Kliniky infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN.