Od 3. dubna 2020 je v ÚVN v provozu vysoce výkonný laboratorní analyzátor vzorků odebraných k průkaznosti přítomnosti koronaviru SASR-CoV-2 metodou přímé detekce nukleové kyseliny (PCR).

Analyzátor  má nesporně řadu jedinečných schopností, těmi hlavními jsou plná automatizace a z toho pramenící rychlost a spolehlivost výsledků. Výhodou je, že minimalizuje kontakt člověka s testovanými vzorky, což přispívá k zajištění bezpečnosti personálu. Samozřejmě, že zdravotníci – laboranti a analytici, kteří činnost analyzátoru řídí, musí být odborně způsobilí. Jedná se o zkušené laboratorní pracovníky z řad ÚVN i AČR. Naše laboratoř – největší svého druhu v ČR - má navíc mnohaleté zkušenosti s velkokapacitním vyšetřováním PCR, které provádíme v rámci screeningu dárců krve,“ uvádí primář  OHKT Miloš Bohoněk a popisuje postup vyhodnocení odebraných vzorků: „Celý proces probíhá tak, že odebrané vzorky na vyšetření PCR SARS-CoV-2 jsou převzaty v nově zřízeném příjmu umístěném v polním laboratoratním kontejneru, zde probíhá kontrola a uložení dat  do informačního systému. Následně jsou vzorky tranportovány do laboratoře na Oddělení hematologie a krevní transfuze. Výsledky jsou kontrolovány a sdělovány lékaři z Oddělení klinické mikrobiologie.

ÚVN reagovala na potřebu  testovat občany s podezřením na onemocnění COVID-19 již v počátcích epidemie v první polovině března. Okamžitě, doslova přes noc, postavila stan pro odběrové místo a spustila odběry pro diagnostiku onemocnění Covid 19. Odebrané vzorky, kterých je až 300 denně, zasílala k laboratornímu vyšetření do externích laboratoří. Zároveň podnikla všechny nezbytné legislativní kroky a potřebné technické a stavební úpravy, aby mohla co nejdříve záhájit vyšetření vzorků ve vlastní laboratoři. 

 „Spolupráce s externími laboratořemi byla vstřícná a velmi ji oceňujeme, nicméně laboratoře byly trvale kapacitně přetížené a na výsledky se tak čekalo několik dnů, v jednom období až týden. Naléhavě rostla potřeba vlastního laboratorního zpracování. Díky zprovoznění vlastní laboratoře nyní máme  zajištěnu dostatečnou kapacitu pro provádění stěrů i analýzu odebraných vzorků našich pacientů  a spolehlivé laboratorní výsledky testování na onemocnění COVID-19 v řádu hodin, což je zásadní pro stanovení dalších léčebných postupů,“ uvádí ředitel nemocnice profesor Miroslav Zavoral.

Od pátku 3. do neděle 5. dubna pracovala laboratoř ve zkušebním režimu, zpracovali zde na 200 vzorků stěrů od pacietnů ÚVN a z odběrového místa pro diagnostiku onemocnění COVID-19 ve Stamicově ulici.

Prioritou pro ÚVN je testování svých pacientů, kteří jsou přijímáni k hospitalizaci, hospitalizováni, nebo ošetření v ÚVN, dále zaměstnanců nemocnice a též jednotek IZS a některých dalších institucí.

Od pondělí 6. dubna bude laboratoř v provozu denně od 7-19 hodin. Pokud se podaří posílit personál laboranty z AČR, a též podle množství vzorků ke zpracování, bude ke zvážení prodloužení provozu až na 24 hodin denně. Část kapacity laboratoře by tak mohla být využita i pro externí žadatele o zpracování odebraných stěrů na diagnostiku COVID-19.