Oddělení hematologie a krevní transfuze ÚVN Praha již přes tři týdny oddebírá a zpracovává plazmu od dobrovolných dárců, kteří prodělali infekci SARS-CoV-2 a jsou prokazatelně vyléčení, tzv. rekonvalescentní plazmu. Po zpracování a zakonzervování ji lze k léčbě využít až po dobu tří let.

 "Léčba rekonvalescentní plazmou byla s pozitivními zkušenostmi aplikována u jiných onemocnění způsobených koronavirem, jako je MERS a SARS-CoV-1. ÚVN zajišťuje maximální bezpečnost vyráběné rekonvalescentní plazmy zavedením tzv. patogen redukční technologie a instalací zařízení Mirasol, kdy se přidáním riboflavinu s následným ÚV ozářením každé vyrobené plazmy zlikviduje veškerá potenciální krví přenosná infekce. Zásadní je, že vyrobené jednotky léčebné plazmy konzervujeme hlubokým zamrazením na -30 stupňů Celsia. Rekonvalescentní plazmu tak bude možné použít až po dobu tří let. V případě, že by opět propukla epidemie koronavitem SARS-CoV-2, bude rekonvalescentní plazma k dispozici okamžitě, nebudeme muset čekat na vyléčené, jako tomu bylo nyní," přibližuje primář OHKT ÚVN Miloš Bohoněk.

Týdně se v ÚVN uskuteční na 20 odběrů rekonvalescentní plazmy od dobrovolných dárců. "V databázi máme již téměř 200 evidovaných dárců, ještě stále se evidence rozrůstá, lidé se sami hlásí. Přijímáme dárce z celé České republiky. Dárcovství je dobrovolné, ale můžeme těm, kdo přijedou ze vzdálenějších míst, uhradit náklady na cestovné," doplňuje primář OHKT ÚVN plk. Bohoněk.

Od každého dárce se získají 3 jednotky plazmy (po 220 ml), k léčbě se využívají dvě jednotky. Nyní má ÚVN k dispozici již cca 60 jednotek rekonvalescentní plazmy, dosud poskytla plazmu pro léčbu 6 pacientů se závažnějším průběhem onemocnění covid-19 do různých nemocnic v celé ČR.