V pátek 22. ledna 2021 se v prostorách O2 universum sešel tým zástupců institucí spolupracujících s Ústřední vojenskou nemocnicí, která byla vládou pověřena gescí nad přípravami provozu a provozováním vysokokapacitního očkovacího centra v pražské O2 universum.

Zástupci ÚVN, O2 universum, iniciativy Lékaři pomáhají Česku, armády, Integrovaného záchranného systému i magistrátu hl. města Prahy se shodli na vytvoření odborných pracovních skupin, které budou zodpovědné za jednotlivé oblasti. Prvořadý úkol je uzavření smluvních vztahů mezi spolupracujícími subjekty a zajištění potřebných administrativních úkonů a procesů nezbytných k provozování vysokokapacitního očkovacího centra.  Práce byly zahájeny okamžitě s cílem, aby bylo vše připraveno k zahájení  očkování v okamžiku, kdy Česko bude mít zajištěné dodávky vakcín v dostatečném množství pro všechna očkovací místa v ČR.

Foto: O2 universum