Ústav klinických neurooborů ÚVN

 

Ústav zahrnuje všechny obory nebo jejich části, které se zabývají léčbou a prevencí organického onemocnění nervového systému. Organizuje a zajišťuje veškerou diagnostiku a léčbu všech neurologicky nemocných v ÚVN. Koordinuje, podporuje a organizuje vědecké a výzkumné aktivity v neurooborech. Mění medicínu oborovou v medicínu systémovou.

ÚKN je funkčním celkem, který nenarušuje primární strukturu jednotlivých oddělení, ale je zastřešujícím a integračním modulem nad těmito odděleními. Má exekutivní a řídící pravomoci. Prioritními oblastmi je kurativa a výzkum.

ÚKN zlepšuje péči o neurologicky nemocné, zjednodušuje a zrychluje komunikaci mezi jednotlivými součástmi, integruje ošetřovatelský proces, zjednodušuje administativu. Jasně definuje týmy zabývající se jednotlivými onemocněními. ÚKN umožňuje jednodušší průchod nemocného ÚVN, přesně určuje, kdo se o nemocného stará, předchází duplikaci vyšetřování a zamezuje duplikujícím nákupům vybavení. Podporuje akademické aktivity a v jeho rámci fungují jednotlivé vědecké týmy. ÚKN zjednodušuje výuku pre i postgraduální.

Páteřními odděleními jsou Neurologické oddělení a Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN.

 

Organizační schéma Ústavu klinických neurooborů ÚVN

Spolupracující pracoviště

 

Neuroonkologické centrum (MUDr. Filip Kramář, Ph.D.)
Spondylochirurgické centrum typu A (MUDr. Petr Vaněk, Ph.D.)
Neuromodulační centrum (MUDr. Filip Kramář, Ph.D.)

 

 

Ústav klinických neurooborů má svého přednostu, který je nadřízen všem zúčastněným při zachování specifik jednotlivých odborností. Každé pracoviště deleguje svého zástupce (primáře a ordináře neuro-) do rady centra. Členy rady jsou i vedoucí jednotlivých týmů. Rada se schází 1x za dva měsíce. Dvakrát za rok ÚKN pořádá interní seminář.