č.j.:7813/2015-ÚVN

Dodávka diagnostik a spotřebního materiálu k vyšetřování parametrů vnitřního prostředí pro potřebu klinických oddělení a biochemické laboratoře ÚVN, a výpůjčka k tomu potřebných technologií

 

Dokumenty k veřejné zakázce jsou uveřejněny na profilu zadavatele dostupném na :

https://www.vhodne-uverejneni.cz/verejne-zakazky?filter%5B__persistent_token__%5D=56c44d305e49f&filter%5B__mw3_form__%5D=&m=xenorders&h=order&a=list&filter%5Blimit%5D=25&filter%5Bkeyword%5D=&filter%5Borganization_ico%5D=61383082&filter%5Borganization_name%5D=&filter%5Bid_cpv_main_code%5D=%5B%5D&filter%5Bsearch%5D=Hledat&filter%5BuseExtendedFilter%5D=0