č.j. 1256/2016-ÚVN

 

Skutečně uhrazená cena: 2.153.800,00 Kč