Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Výpočetní technika (pro AS-PO)".
Nabídku je možno podat na elektronickém tržišti Gemin.cz, systémové číslo T002/14/V00014275.