Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Tablet a počítač (pro ÚVN, grant)".
Nabídku je možno podat na elektronickém tržišti Gemin.cz, systémové číslo T002/14/V00014434.