Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Dataprojektor, monitory (pro ÚVN)".
Nabídku je možno podat na elektronickém tržišti Gemin.cz, systémové číslo T002/14/V00014437.