Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Spotřební materiál a náhradní díly pro IT (pro ÚVN)". Nabídku je možno podat na elektronickém tržišti Gemin.cz, systémové číslo T002/14/V00014439.