Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Zvýšení dostupnosti infrastrukturních služeb – pořízení aktivních síťových prvků". Nabídku je možno podat na elektronickém tržišti Gemin.cz, systémové číslo T002/14/V00014637.