č.j. 1387/2015-S

Nabídku lze podat na elektronickém tržišti Gemin.cz pod číslem T002/15/V00021212.

Z R U Š E N O