Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Datové úložiště (pro ÚLZ)".
Nabídku je možné podat na elektronickém tržišti Gemin.cz, systémové číslo T002/15/V00021233.