číslo jednací: 2397/2014-ÚVN

Na část 7 a část 8 zadávacího řízení nebyla podána žádná nabídka - zadavatel uvedené části RUŠÍ.

Skutečně uhrazená cena: 7.242.181,52 Kč