č.j. 1572/2015-ÚVN

Nabídku lze podat na elektronickém tržišti Gemin.cz pod číslem T002/15/V00021662.

Skutečně uhrazená cena: 717.761,00