č.j.: 2198/2015-ÚVN

Nabídku lze podat na elektronickém tržišti Gemin.cz pod číslem T002/15/V00022956. 

Skutečně uhrazená cena: faktura č. 15/K27008 - 74.400,00 Kč