č.j. 1615/2015-ÚVN

Skutečně uhrazená cena: 133.100,00 Kč