Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Nákup počítačů (pro ÚVN a AS-PO)".
Nabídku je možné podat na elektronickém tržišti Gemin.cz, systémové číslo T002/15/V00023052.