č.j. 1616/2015-ÚVN

Nabídku lze podat na elektronickém tržišti Gemin.cz pod číslem T002/15/V00023165.

Skutečně uhrazená cena: faktura č. 15/K26649 - 2.166.722,00 Kč