Číslo jednací: 2521/2015-ÚVN

Skutečně uhrazená cena: 2.001.514,24 Kč