Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Náhradní díly pro diskové pole IBM DS4800 (pro ÚVN)". Nabídku je možné podat na elektronickém tržišti Gemin.cz, systémové číslo T002/15/V00023280.