č.j. 2542/2015-ÚVN

Nabídku lze podat na elektronickém tržišti Gemin.cz pod číslem T002/15/V00023284.

Skutečně uhrazená cena: faktura č. 15/K15869 - 156.428,80 Kč