č.j. 2544/2015-ÚVN

Nabídku lze podat na elektronickém tržišti Gemin.cz pod číslem T002/15/V00023319.

Skutečně uhrazená cena: 136.717,90 Kč