č.j. 2638/2015-ÚVN

Nabídku lze podat na elektronickém tržišti Gemin.cz pod číslem T002/15/V00023395. 

Z R U Š E N O - z důvodu doručení pouze jedné - ekonomicky nevýhodné - nabídky.