č.j. 2532/2015-ÚVN 

Nabídku lze podat na elektronickém tržišti Gemin.cz pod číslem T002/15/V00023417.

Skutečně uhrazená cena: 419.166,00 Kč