č.j. 2774/2015-ÚVN

Nabídku lze podat na elektronickém tržišti Gemin.cz pod číslem T002/15/V00023717.

Skutečně uhrazená cena: faktura č. 15/K26332 - 69.635,00, faktura č. 1012595 - 30.129,00 Kč (VLL Jeseník)