Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Nákup monitorů (pro ÚLZ)".
Nabídku je možné podat na elektronickém tržišti Gemin.cz, systémové číslo T002/15/V00023848.