Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Počítačová sestava (pro MO ČR)".
Nabídku je možné podat na elektronickém tržišti Gemin.cz, systémové číslo T002/15/V00023937.