Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Výpočetní technika a SW (pro AS-PO a CASRI)". Nabídku je možné podat na elektronickém tržišti Gemin.cz, systémové číslo T002/15/V00024186.