Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Disková pole a servery (pro VLRZ)".
Nabídku je možné podat na elektronickém tržišti Gemin.cz, systémové číslo T002/15/V00024595.