č.j. 4096/2015-ÚVN

Nabídku lze podat cestou elektronického tržiště Gemin.cz pod číslem: T002/15/V00026041 

Skutečně uhrazená cena: faktura č. 15/K23456 - 369.050,00 Kč