Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Monitory (pro ÚVN)". Nabídku je možné podat na elektronickém tržišti Gemin.cz, systémové číslo T002/15/V00026828.