Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Dodávka podpory pro 8 serverů HP BL460c G7 CTO Blade po dobu 3 let v rozsahu 9x5 NBD". Nabídku je možné podat na elektronickém tržišti Gemin.cz, systémové číslo T002/15/V00027019.