č.j. 5229/2015-ÚVN

Nabídku lze podat cestou elektronického tržiště Gemin.cz pod číslem T002/15/V00027085

Skutečně uhrazená cena: faktura č. 15/K24689 - 58.080,00 Kč