Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Výpočetní technika pro VN Olomouc".
Nabídku je možné podat na elektronickém tržišti Gemin.cz, systémové číslo T002/15/V00027138.