Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Monitory a All-In-One PC pro VLRZ".
Nabídku je možné podat na elektronickém tržišti Gemin.cz, systémové číslo T002/15/V00027199.