ZRUŠENO Z DŮVODU NEDODÁNÍ ŽÁDNÉ NABÍDKYčíslo jednací:5760/2015-ÚVN