Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Kamerový systém pro forenzní pracoviště (pro ÚVN)". Nabídku je možné podat na elektronickém tržišti Gemin.cz, systémové číslo T002/15/V00029283.